TYÖPAJOJA TARJOLLA

Minulta on mahdollista tilata työpajoja ja työpajasarjoja mittatilauksena, kunhan ajankohdat ja paikat sopivat. En tee terapeutin työtä eikä minulla ole terapiakoulutusta eikä terapiasuhdetta osallistujien kanssa, vaikka työpajoilla voi olla terapeuttisia vaikutuksia.  Olen opiskellut 2 vuotta mindfulnesspohjaisia kehotyöskentelyn, tanssin ja liikkeen menetelmiä, ja yhdistän niitä monenlaiseen ilmaisulliseen työskentelyyn. Seuraavat työpajat ovat perusrunkoja, joiden pohjalta voin suunnitella kokonaisuuden ryhmälle. Myös muuta voi ehdottaa. Lisäksi teen mielelläni yhteistyötä monenlaisten tahojen kanssa.

KEHO, MIELI JA LIIKE
Työpajan tavoitteena on kehon ja mielen rentouttaminen ja vapauttaminen. Pyritään myös vahvistamaan omia voimavaroja.

VOIMAKUVAT
Työpajan tavoitteena on vahvistaa myönteisiä mielikuvia itsestä ja näin pääsemään kohti omia tavoitteitaan.

ITSEÄ KUUNTELEVA ILMAISU
Työpajasarjan tavoitteena on tulla tietoisemmaksi omista tunteistaan ja valinnoistaan, jotka vaikuttavat elämänlaatuun. Työpaja voidaan rakentaa monitaiteiseksi tai se voi painottua esim. tanssiin.

LUOVA TANSSI
Työpajasarjan tavoitteena on oman ilmaisun vapauttaminen esim. mielikuvatyöskentelyn avulla.

LIIKEIMPROVISAATIOSTA ESITYKSEKSI
Työpaja perustuu kehotyöskentelyn, liikeimprovisaation ja vapaan tanssin menetelmiin. Työpajasarjan tavoitteina ovat itsensä kuunteleminen, oman ilmaisun vapauttaminen, oman koreografian luominen ja esitys omien toivomusten mukaan.

LUOVA DRAAMASEIKKAILU
Työpajasarjan tavoitteena on tehdä mielikuvitusmatka ja luoda yhdessä tarina improvisaation ja muiden yhteisöllisten menetelmien avulla. Tarinaa ei ole tarkoitus esittää julkisesti, vaan se palvelee itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Lähtökohtana ovat ryhmän omat aiheet ja teemat.

LUOVA TEATTERISEIKKAILU
Työpajasarjan tavoitteena on tehdä mielikuvitusmatka ja luoda yhdessä tarina improvisaation ja yhteisöllisten menetelmien avulla. Tämän jälkeen se työstetään myös taiteelliseen muotoon, esitykseksi. Lähtökohtana ovat ryhmän omat aiheet ja teemat.

KOKEILEVA RUNOPAJA
Työpajasarjan tavoitteena on työskennellä runojen ja muiden tekstien tulkinnan kanssa ja kokeilla erilaisia ilmaisumahdollisuuksia.

RUNOESITYKSEN OHJAUS
Työpajasarjan tavoitteena on työskennellä runojen ja muiden tekstien tulkinnan kanssa ja kokeilla erilaisia ilmaisumahdollisuuksia. Runoista valmistetaan muusikoiden kanssa kokonaisuus esitykseksi.

TARINAPAJA
Työpajan tavoitteena on jakaa oman elämän hetkiä ja tunteita toisten kanssa ja pukea niitä draamalliseen muotoon esim. tarinateatterin keinoin. Tähän ei liity julkista esitystä.

INTERAKTIIVINEN TEATTERI
Työpajan tavoitteena on tutustua esimerkiksi Augusto Boalin sorrettujen teatterin tai Jonathan Foxin perustaman tarinateatterin periaatteisiin ja menetelmiin.