Yhteisöjen tilattavissa olevat projektit, kurssit ja työpajat

Suunnittelen tilattavat ohjauskokonaisuudet ryhmän tarpeiden ja käytössä olevan ajan ja tilan mukaan. Hinta määräytyy tuntien mukaan, ja perustuntihinta à 45 min on 40€.

Keho, mieli ja liike

 • eheyttävän liikkeen työpaja
 • työpajan kesto on 2 tuntia (120 min), ja osallistujamäärä voi olla 6-18. Hinta on koko ryhmältä 100 euroa. Työpaja sopii aikuisille, eikä liikuntarajoite ole este. Tilan tulisi olla avara, mielellään puulattia. Äänentoistolaitteet olisi myös hyvä olla.
 • tavoitteena on kehon ja mielen rentouttaminen ja vapauttaminen. Pyritään myös heikentämään häiritsevien tunteiden valtaa ja vahvistamaan omia voimavaroja, jotta ote omaan elämään kirkastuisi.

Itseä kuunteleva ilmaisu

 • sisältää mm. päiväkirjatyöskentelyä, viriketyöskentelyä, keskustelua, rentoutumisharjoituksia, rajaharjoituksia, liikeilmaisua ja kuvallista työskentelyä. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi, kirkastaa oman elämän tavoitteita  ja selkiyttää suhdetta itseen ja muihin ihmisiin. 

Itseä kuunteleva tanssi

 • sisältää liikeilmaisu-, tanssi- ja kehonskannausharjoituksia sekä päiväkirjatyöskentelyä. Työskennellään virikkeiden, musiikin ja äänimaisemien kanssa, mutta myös ilman musiikkia.
 • Tavoitteena on vapauttaa oma kehoa ja sen ilmaisua.

Taiteesta omaan ilmaisuun

 • ilmaisun lähtökohtana käytetään kuva- ja sanataidetta sekä musiikkia.

Muistot kantavana voimana

 • sisältää keskustelua, viriketyöskentelyä ja interaktiivista draamaa. Tavoitteena on jakaa tositarinoita, voimautua yhteisistä kokemuksista ja syventää elämäniloa.

 Johdatus interaktiiviseen teatteriin

 • sisältää improvisaatioharjoituksia ja tositapahtumien käsittelyä näyttämöllä erilaisten interaktiivisten keinojen avulla. Voidaan valmistaa interaktiivinen (yleisöä osallistava) esitys haluttaessa.     

Pehmein tassuin, pienin askelin

 • sisältää rentoutumista, liikeilmaisua, kokemusten jakamista ja päiväkirjatyöskentelyä. Tavoitteena on luoda mahdollisuus levätä ja virkistäytyä arjen keskellä. Tarkoituksena on edetä helpoin harjoituksin ryhmän mukaan kohti  aitoa, vapaata ilmaisua ja lisätä rohkeutta tehdä pieniä muutoksia omassa elämässään. Etsitään kovuuden ja kireyden tilalle pehmeyttä ja joustavuutta.

Häntä suorana

 • sisältää liikeilmaisu-, tanssi-, improvisaatio—ja draamaharjoituksia. Tavoitteena on unohtaa itsensä nopeahkossa vauhdissa ja löytää voimaa ja rohkeutta ilmaisuunsa.

Härkää sarvista

 • sisältää tosielämään pohjautuvien ongelmien ratkomista näyttämöllä

Prosessidraama teeman mukaan

 • on monitaiteinen, mm. draama-, liike- ja mielikuvaharjoituksista koostuva työpaja, jossa oman mielikuvituksen avulla luodaan maailma henkilöineen ja jossa voidaan käsitellä valittua teemaa kuten vaikkapa yksinäisyys, alistetuksi tuleminen tai tulevaisuudenpelko. Voidaan myös ottaa aiheeksi vaikkapa historiallinen henkilö tai tapahtuma tai yhteiskunnallinen ilmiö

Partitiivin arvoitus ja muita mysteerejä

 • suomen kielen kurssi maahanmuuttajille toiminnallisin menetelmin
 • edellyttää välttävää suomen kielen taitoa

Ammatinvalinnan näyttämö

 • tutkitaan ammatteja, koulutuksia ja työpaikkoja toiminnallisin menetelmin

 

Esitysten tuottaminen, suunnittelu ja ohjaus 

Prosessidraamasta esitykseksi

 • on monitaiteinen, mm. draama-, liike- ja mielikuvaharjoituksista koostuva työpaja, jossa oman mielikuvituksen avulla luodaan maailma henkilöineen ja jossa voidaan käsitellä valittua teemaa kuten vaikkapa alistetuksi tuleminen tai tulevaisuudenpelko. Voidaan myös ottaa aiheeksi vaikkapa historiallinen henkilö tai tapahtuma tai yhteiskunnallinen ilmiö.

 • sisältää myös taiteellisen työstämisen esitykseksi, esitykset ja loppuseminaarin 

Esityksen valmistaminen 

 • on mittatilauksen mukainen ja voi sisältää esim. teatterin, tanssin, lausunnan ohjausta. Esitys voi olla yhden hengen esitys tai isonkin ryhmän esitys.